fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru
Řešitel: Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Zdeněk Buk (ČVUT), Ing. Milan Václavík (ČVUT), Bc. Jakub Hladík (ČVUT)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 25.11.2010 - 31.5.2012
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: Cílem projektu je realizace experimentálního gridu pro vědeckotechnické výpočty zejména z oblasti lineární algebry. Na tomto gridu bude spuštěna speciální verze knihoven (BLAS/LAPACK) pro numerickou lineární algebru. Pokud uživatel potřebuje provést nějaký výpočet, heuristika v jeho klientské části vyhodnotí, zda je rychlejší provést lokální výpočet nebo poslat vstupní data na grid a počkat na výsledky zaslané gridem.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=390

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional