fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Získání dílčí zkoušky 70-640 Windows Server 2008 Active Directory, Configuring pro certifikát Server Administrator z programu Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
Řešitel: Ing. Tomáš Stibor
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Bc. Karel Nykles (ZČU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 7.12.2012 - 7.6.2014
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Projekt si klade za cíl vzdělání dvou pracovníku v oblasti Microsoft Windows Serveru 2008. Zejména služby Active Direcotory a následné složení dílčí zkoušky (70-640) Windows Server 2008 Active Directory, Configuring pro certifikát MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Server Administrator. Zkoušce předchází dvě přípravná školení v celkovém rozsahu osmi dní.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=449

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional