fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vývoj honeypotu pro VoIP služby s využitím v síti sdružení CESNET.
Řešitel: Ing. Lukáš Kapičák
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Robert Bešťák, PhD (VŠB-TUO), Ing. Ladislav Beháň (VŠB-TUO)
Ročník: 2016/1
Doba řešení projektu: 15.7.2016 - 31.5.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: VoIP telefonie je oblastí komunikačních technologií, která se neustále rozvíjí a zároveň je jednou ze stále více vyhledávaných služeb útočníky a zneužití slabin má většinou přímé finanční dopady. Poskytovatelé VoIP telefonie investují nemalé finanční prostředky do rozvoje vlastní síťové infrastruktury a také do její bezpečnosti. Zajistit bezpečnost pro VoIP služby není zcela triviální záležitostí a útoky na telekomunikační řešení stavěné na VoIP technologii budou, s rostoucím počtem uživatelů, přibývat. Z tohoto důvodu je nutné tyto útoky včas odhalit, zaznamenat průběh takovéhoto útoku a následně připravit účinnou obranu proti těmto útokům. Nejlepším způsobem jak monitorovat průběh útoku na VoIP infrastrukturu je VoIP Honeypot. Hlavní motivací vývoje vlastního honeypotu pro VoIP služby je neexistující aktivně se rozvíjející projekt s podobným zaměřením, který by adaptoval nové bezpečnostní hrozby a rozvíjel se podle potřeb telekomunikačního trhu. Honeypot pro VoIP služby je čistě programovou záležitostí a při vývoji takovéhoto řešení se bude vycházet z návrhu orientovaného na virtualizaci a to především s orientací na platformu VMware. Bude vyvinuto řešení založené na linuxové distribuci a bude připraveno ve virtuálním prostředí pro co nejjednodušší nasazení a clusterování samotného řešení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=587

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional