fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Streaming a distribuce chráněných multimedií lékařských fakult UK s využitím technologie infrastruktury CESNET
Řešitel: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.,MBA
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Ing. Josef Martiňák (UK), Tomáš Nikl (UK), Ing. František Vaněk (UK), David Beneš (UK), MUDr. Jitka Feberová (UK), RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. (UK), Ing Tomáš Junek (UK)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 8.3.2010 - 8.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vytvoření technologie pro streaming a distribuci chráněných multimedií lékařských fakult UK s využitím technologické infrastruktury CESNET. Zúčastněné lékařské fakulty (1.LF, 2.LF, 3.LF a lékařská fakulta v Plzni) Univerzity Karlovy disponují velmi rozsáhlým fondem výukových multimediálních souborů vhodných pro proudové vysílání. Jde především o soubory komentovaných video sekvencí vyšetřovacích, diagnostických, terapeutických postupů určených pro výuku bakalářských a magisterských oborů všeobecného a zubního lékařství, pro distanční vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Část fondu je veřejná, ale část obsahuje specifické lékařské informace, které není možné ani účelné zprostředkovat běžnému uživateli. Tyto informace je třeba chránit kódováním nebo omezením přístupu k nim nebo obojím. Na fakultách neexistuje softwarově technické zázemí ani pro odbavování (ukládání, vysílání a správu) takových výukových multimediálních datových souborů na vyžádání ani technologie podporující vysílání a distribuci citlivých datových souborů ochranu kódováním, nebo řízeným přístupem pomocí federace EDUID.CZ pro správu identit (Shibboleth2). Uvedené technologie již úspěšně používá sdružení CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=354

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional