fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Centralizovaná správa přístupových bodů sítě Eduroam na PřF UK
Řešitel: Bc. Michal Rezek
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Mgr. Miroslav Ulrich (UK)
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 30.5.2008 - 30.5.2009
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: Cílem projektu je centralizace správy bezdrátových přístupových bodů služby Eduroam v budovách PřF UK v Praze s využitím Cisco Eireless LAN řadiče a softwaru WCS. Součástí projektu je i rozšíření pokrytí signálem WiFi (AP Cisco 1242AG).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=275

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional