fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace protokolu IPv6v síti ČZU
Řešitel: Ing. Josef Vojáček
Instituce řešitele: ČZU
Spoluřešitel(é): Ing. Daniel Fertšák (ČZU)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 4.3.2010 - 4.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavní cil projektu je realizace struktury páteřní IPv6 sitě ČZU v areálu Praha 6-Suchdol a poskytnuti IPv6 konektivity koncovýrn zařízením. Vedlejší cil implementace protokolu je zlepšení podpory mobilnich zařízeni a využití autornatické konfiguraci či bezpečnostních mechanismů zabudovaných přírno v protokolu IPv6 (IPSec). Cile bude dosaženo instalací nového srněrovače s podporou protokolu IPv6.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=362

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional