fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Analýza dat z hmotnostní spektrometrie za použití strojového učení
Řešitel: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Michal Starý (MU), Martin Kurečka (MU), Bc. Adam Hájek (MU)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 30.6.2021 - 31.10.2022
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Cílem projektu je přenesení prototypů software pro zpracování dat z hmotností spektrometrie metodami strojového učení na výpočetní zdroje e-INFRS CZ a vyhodnocení chování těchto algoritmů na dostupných architekturách akcelerátorů GPU. Práce se zaměří na řešení problémů spojených s velkými objemy dat, jako třeba distribuované výpočty nebo současné využití více akcelerátorů, a které b bez použití zdrojů e-INFRA nebylo možné řešit. Projekt navazuje na širší činnost společné výzkumné skupiny centra Recetox a Ústavu výočetní techniky MU, která se zabývá mimo jiné i vývojem těchto metod. Přínosem pro aplikační oblast bude posun ve vývoji prototypů k aplikovatelnosti na rozsáhlé a pro kompetitivní výzkum nezbytné datové sady. Přínosem pro e-INFRA CZ bude zejména zkušenost s přenesením a provozem této třídy aplikací na infrastruktuře a případná zpětná vazba potřebná k jejímu dalšímu rozvoji, jako například vhodnost konkrétního HW či změny SW prostředí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=679

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva _doplnění-publikace (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional