fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zřízení "Local Cisco Networking Academy" na UJEP.
Řešitel: Mgr. Jindřich Jelínek
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Simr (UJEP)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 10.10.2006 - 10.10.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Tento projekt je zaměřen na zřízení Local Cisco Networking Academy na UJEP. Proto je třeba materiální vybavení specializované laboratoře pro výuku kurzů v rámci LCNA. Laboratoř je umístěna na Katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a bude po zřízení LCNA sloužit zejména pro výuku studentů a zaměstnanců univerzity.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=194

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional