fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření systému IS/STAG o modul pro hodnocení studentů
Řešitel: Ing. Lukáš Valenta
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Josef Krupička (ZČU), Ing. Jan Krňoul (ZČU)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 22.7.2011 - 31.8.2013
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Současné informační systémy vysokých škol rutinně pokrývají oblast administrace studia a postupně pronikají do oblasti podpory výuky. Již několik let existují moduly pro podporu elektronického odevzdávání semestrálních prací či například pro elektronické vyplňování testů. Jedná se ale o samostatné moduly, které obvykle nejsou součástí uceleného procesu podporujícího práci studenta a jeho hodnocení během celého semestru. Obsahem tohoto projektu je rozšíření současného modulu pro podporu výuky, který je součástí informačního systému studijní agendy IS/STAG, o podporu pro hodnocení studentů. Modul bude oboustranně začleněn do rámce systému, umožní například přímé zadávání výsledků studia (zápočty, známky) na základě hodnocení studenta a pravidel určených vyučujícím.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=399

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional