fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pilotní projekt pro low-barrier přístup k ochraně digitálního obsahu (LTP-pilot)
Řešitel: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Lukáš Hejtmánek (MU), Mgr. Vlastimil Krejčíř (MU), RNDr. Michal Růžička, Ph.D. (MU), Mgr. Andrea Fojtů (MU), Ing. Petr Žabička (), Mgr. Pavla Švástová (), Bc. Daniel Sečík (), Mgr. Jan Hutař, Ph.D. (), Mgr. Marek Melichar (), Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (JU), Bc. Michal Konečný (MU), Bc. Zdeněk Hruška ()
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 5.8.2014 - 5.10.2015
Téma: Pilotní aplikace a služby
Anotace: Projekt se zabývá problematikou dlouhodobé archivace digitálních informací (LTP – Long Term Preservation, používá se i pojem „digital preservation“). Jeho hlavním cílem je získat praktické zkušenosti a nastartovat aktivity v nízkonákladovém přístupu k řešení problematiky dlouhodobé archivace v souladu s potřebami vysokých škol, připravovanou strategií rozvoje knihoven ČR, aktuálními trendy a potřebami diverzifikace v oblasti dlouhodobé archivace. Navrhovaná pilotní implementace se opírá o infrastrukturu sdružení CESNET (především datových úložišť) v oblasti ukládání větších objemů dat, open-source LTP systém Archivematica, mezinárodní standardy jako jsou ISO 14721:2012 (tzv. OAIS), ISO 16363:2012 (Audit a certifikace důvěryhodných digitálních repozitářů) a další doporučení a best-practices v oblasti zajištění „logické ochrany“ informačního obsahu.Na realizaci projektu budou spolupracovat Masarykova univerzita a Moravská zemská knihovna v Brně. Součástí realizačního týmu jsou i další přední čeští odborníci v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=516

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional