fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vývoj na uživatele zaměřených kolaborativních prostředí
Řešitel: doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 16.1.2008 - 30.9.2009
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je přispět k vytvoření videokonferenčních prostředí pro komunikaci v rámci virtuálních týmů. Jde o vysoce aktuální interdisciplinární problematiku na pomezí informačních technologií, komunikačních studií a kognitivní psychologie. Jádrem předloženého projektu je implementace a experimántální ověření videokonferenčního prostředí navrženého v předchozí teoreticky orientované práci spoluřešitelů. Pro potřeby experimentálního vyhodnocení se počítá minimálně se 120 studenty různých zaměření, kteří se současně seznámí s principy a technickými možnostmi současných kolaborativních technologií v prostředí sítě CESNET2.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=254

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva přílohy (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional