fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Doplnění aplikace PsychotestEditor o percepční hodnocení obrazových a videosekvenčních záznamů
Řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Mgr. Jan Otčenášek (AMU), Ing. Pavel Dlask (AMU), MUDr. Martin Kučera (AMU), RNDr. Marek Frič (AMU), Mgr. Tomáš Kulhánek (AMU), Mgr. Alexandra Berti (AMU), MgA. Et Mgr. Viktor Hruška, Ph. D. et Ph.D. (AMU)
Ročník: 2018/1
Doba řešení projektu: 1.11.2018 - 30.4.2020
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zacílen na doplnění webové aplikace PsychotestEditor o speciální funkce umožňující interaktivní hodnocení obrazových a videosekvenčních záznamů a jejich následnou výukovou prezentaci. Dále na doplnění aplikace o funkce umožňující systematický sběr dat a propojení s již existujícími databázemi stimulových záznamů (např. klinických) s následnou možností třídění záznamů pro efektivnější tvorbu percepčních testů. Cílem je též vytvoření databáze specifických dat stroboskopických záznamů pomocí flexibilního laryngoskopu, která bude při vývoji aplikace sloužit k vývoj rozšiřujících utilit a k simulování návazností na klinické databáze, které jsou pro vývoj nepřístupné a nebylo by možné je použít. Tato databáze bude zároveň použita k vytvoření vzorových výukových testů, které přispějí k zájmu o aplikaci a k jejímu širšímu používání. A zároveň bude prakticky využita ve výuce v hlasové péči a v navazujícím výzkumu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=632

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional