fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření centrálního komunikačního pracoviště pro potřeby projektu CZELTA v ÚTEF ČVUT
Řešitel: Ing. Pavel Čermák
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Beneš (ČVUT), Ing. Vlastimil Král (ČVUT)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 27.4.2006 - 31.10.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je vybudování centrálního komunikačního pracoviště pro potřeby celostátní sítě CZELTA (20-30 stanic pro detekci kosmického záření). Předpokládá se zapojení jak VŠ tak především středních škol. Pro bezprostřední komunikaci s řešitelskými týmy projektu CZELTA a zpracování experimentálních dat je třeba vybudovat následující infrastrukturu v ÚTEF ČVUT: i) multimediální pracoviště umožňujcíí vzdálenou výměnu poznatků a pořádání seminářů a konferencí mezi hlavními účastníky projektu (ÚTEF, SU v Opavě, University of Alberta, SÚJV, střední školy) ii) společná výpočetní technika s centrálním úložištěm dat pro potřeby všech účastníků (data, zpracované výsledky, prezentace, webovské aplikace).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=169

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional