fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Školení IT bezpečnosti
Řešitel: Ing. Vítězslav Grygar
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Bc. Jakub Kalnik (VŠB-TUO), Ing. Adrian Kapias (VŠB-TUO)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 11.7.2019 - 11.7.2020
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem tohoto projektu je vytvoření studijních materiálů pro oblast počítačové bezpečnosti. Materiály budou maximálně univerzální a bude je tak možně aplikovat v jakékoli organizaci nebo v běžném životě.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=644

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional