fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Transformace datového skladu do cloudového prostředí Microsoft Azure
Řešitel: Ing. Jakub Friedrich
Instituce řešitele: JU
Spoluřešitel(é): Bc. Eduard Krlín (JU), RNDr. Josef Milota (JU)
Ročník: 2020/1
Doba řešení projektu: 29.5.2020 - 29.5.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: JU se bude v letošním roce věnovat vývoji a budování nového datového skladu, který bude sdružovat data ze základních organizačních systémů univerzity. Cílem tohoto projektu je pak následné umístění tohoto datového skladu do cloudového prostředí (Microsoft Azure), ve kterém bude spuštěn do provozu a spravován.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=670

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional