fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrace služeb sledování sítě a systému pro podporu uživatelů informačních systémů Univerzity Pardubice
Řešitel: Ing. Lukáš Slánský
Instituce řešitele: UPA
Spoluřešitel(é): Ing. Luboš Kopecký (UPA)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 9.3.2010 - 9.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavním přínosem projektu je rozšíření stávajícího systému pro sledování informačních systémů Nagios o další moduly, které budou sledovat specifické metriky informačních systémů za účelem prevence potencionálních problémů. S tím souvisí i rozšíření sledovacího systému o spolehlivý kanál doručování výstražných upozornění. Druhým cílem je zavedení a integrace systému pro podporu uživatelů. Ten má zajistit zejména optimalizaci práce týmů zabývajících se podporou uživatelů, zejména sjednocení komunikačních kanálů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=350

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva přepracovaná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional