fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření datového jezera pro potřeby uchovávání provozních dat Masarykovy univerzity
Řešitel: Ing. Jindřich Zechmeister
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D. (MU), RNDr. Lukáš Daubner (MU), Mgr. Martin Kotlík (MU), Patrik Ješko (MU), Bc. Matúš Gajdoš (MU), Bc. Andrea Chimenti (VUT)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 29.6.2022 - 29.6.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Projekt se zabývá sběrem, retencí a vyhodnocením logů produkovaných v reálném čase na MU. Data slouží pro detekci a analýzu provozních incidentů, bezpečnostních hrozeb a pro potřeby řízení IT bezpečnosti. Hlavním cílem projektu je vtvoření datového jezera s využitím infrastruktury CESNET, do kterého budou ukládána všechna provozní data vybraných tříd aktiv. Centralizované úložiště s dostatečnou kapacitou umožní zvýšit objem a rozmanitost sbíraných dat, což povede k eliminaci slepých míst, snížení reakční doby a prodloužení doby retence dat. Hlavní přínos projektu spočívá v centralizaci sběru dat a především ve zvýšení jejich výsledné čistoty a kvality. Centralizace sběru a vyhodnocování logů povede k dodatečné úspoře zdrojů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=690

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional