fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Distribuované datové sklady (DiDaS)
Řešitel: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Zdeněk Salvet (MU), doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D. (MU), Mgr. Miroslav Ruda (MU), Ing. Jiří Sitera (ZČU), Mgr. Michal Voců (UK), Ing. Roman Slíva (VŠB-TUO), Mgr. Adolf Knoll (NK ČR)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 12.5.2003 - 30.6.2004
Téma: Nové aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Jedním z hlavních cílů projektu je instalace datových skladů pro rozsáhlou rozšiřitelnou síťovou datovou kapacitu. Tyto datové sklady budou propojeny a zpřístupněny prostřednictvím Internet Backplane protokolu (IBP). Videa ze streamingového serveru sdružení CESNET a digitalizované mapy z Národní knihovny ČR budou prvními daty uloženými v tomto síťovém datovém systému. Součástí projektu je dále vývoj nových klientů, které umožní ukládání dalších typů dat do tohoto systému a snadný přístup k nim.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=018

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional