fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vzdálený přístup k analýze hlasových signálů
Řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): RNDr. Marek Frič (AMU), Ing. Pavel Dlask (AMU), Mgr. Klára Kadlecová (AMU), Ing. Jaroslav Hrb (AMU), Mgr. Tomáš Kulhánek (AMU)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 21.9.2011 - 31.12.2012
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem projektu je rozvíjet vytvořený systém (server a SW) pro vzdálený přístup k akustické analýze hlasových signálů pro koncové uživatele (ostatní členy sdružení CESNET), speciálně rozšířený o analytické prostředky nových jednorozměrných dat (EGG a aerodynamických). Příprava a otestování kapacit nového serveru aby splňoval výkonové požadavky 10 realtime náročných uživatelských úloh pomocí vzdáleného přístupu k analýze hlasových signálů. Vytvoření prostoru pro databázi a analýzu hlasových signálů, kterého data budou využité v klinickém výzkumu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=423

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional