fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vybudování a provoz datového úložiště pro archivaci a správu záznamů výuky z přednáškových místností TUL
Řešitel: doc.Ing. Petr Tůma, CSc.
Instituce řešitele: TUL
Spoluřešitel(é): RNDr. Klára Císařová, Ph.D. (TUL), Ing. Martin Vích Vlasák (TUL)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 28.7.2011 - 28.7.2012
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: Na Technické univerzitě v Liberci pro podporu výuky studentů denního studia, ale i pro distanční studium a handicapované studenty, lze využít záznamy přednášek. Jedná se o záznam ve formátu richmedií,který se skládá ze záznamu vyučujícího kamerou, hlasu přednášejícího pomocí mikrofonu a dalšího datového toku slidů z počítače případně interaktivní tabule či obrazu z vizualizéru. Ve školním roce 2010/2011 se provozují čtyři plně automatizované místnosti. V zimním semestru bylo natočeno celkem 400 záznamů ve 40 předmětech. Tato činnost je velmi kladně hodnocena studenty i vyučujícími. Na vybudovaném úložišti bychom rádi dále vyvíjeli moduly na optimalizaci záznamu a lokalizaci webového katalogu. Dále bychom chtěli pokračovat v prosazování této činnosti do výuky s využitím kapacity sítě CESNET a připojených datových úložišť.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=398

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional