fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Ověření migrace XEN virtuálních strojů
Řešitel: Ing. Michal Švamberg
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Radoslav Bodó (ZČU)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 23.1.2006 - 23.1.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt se zabývá testováním nástroje XEN, který je určen pro virtualizaci. Projekt se soustředí na testování migrace virtuálních strojů mezi jednotlivými fyzickými stroji a vyvažování zátěže na nich. Součástí projektu je řešení integrace do stávající infrastruktury výpočetního prostředí Západočeské univerzity. Cílem projektu je stanovit možnost nasazení virtualizačního softwaru v běžném provozu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=154

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional