fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Analýza obrazových dat z digitální patologie v prostředí e-infrastruktury CESNET
Řešitel: RNDr. Michal Růžička, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D. (MU), Bc. Marián Ďurčo (MU), Mgr. Matej Gallo (MU)
Ročník: 2019/2
Doba řešení projektu: 5.12.2019 - 5.12.2020
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Cílem projektu je návrh a implementace prostředí umožňující zpracování osobních dat včetně zvláště citlivých dat dle GDPR v prostředí e-infrastruktury CESNET, použitelné pr náročné výpočetní aplikace v oblasti umělé inteligence nad medicinskými daty. Jako pilotníaplikace bude použito hluboké strojové učení konvolučních neuronových sítí nad rozsáhlými obrazovými daty z digitální patologie, tzv. whole-slide images o rozměrech až 200 000 x 100 000 bodů, v rámci výzkumné spolupráce Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu, dvou institucí využívajících e-infrastrukturu CESNET. Jedná se o mimořádně dynamickou výzkumnou oblast a schopnost soutěžit se světovými týmy je podmíněna rozšířením výpočetních kapacit nad rámec zdrojů Masarykovy univerzity. Podávaný projekt se soustředí na škálování výpočetní infrastruktury potřebné pro strojové učení s využitím MetaCentra, což představuje netriviální problém s ohledem na ochranu osobních údajů i na technické odlišnosti mezi infrastrukturou Masarykovy univerzity a MetaCentra, a je tak komplementární k internímu projektu Masarykova onkologického ústavu zaměřenému na rozvoj samotného strojového učení s cílem zvýšit efektivitu diagnózy karcinomu prostaty. Jelikož Masarykova univerzita v současnosti pracuje také na vytvoření zabezpečené infrastruktury vhodné pro ukládání citlivých dat z oblasti life-sciences v rámci spolupráce CERIT-SC a ELIXIR, tak podávaný projekt prakticky podpoří harmonizaci procesního i technického nastavení zabezpečených prostředí mezi zdroji Masarykovy univerzity a e-infrastrukturou sdružení CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=656

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional