fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Tvorba metodik a dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ
Řešitel: Ing. Jiří Richter
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Pustka, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Vítězslav Grygar (VŠB-TUO), Ing. Petr Švec (UPA), Ing. Jiří Slanina (UPA), Ing. Jan Borák, Ph.D. (ČZU), Bc. Petr Vlachynský (ČZU), Ing. Petr Zácha, Ph.D. (ČVUT), Ing. Boris Šraut, CSc. (ČVUT)
Ročník: 2020/1
Doba řešení projektu: 22.6.2020 - 22.6.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Současná legislativa řadí univerzity mezi orgány veřejné moci a na základě určujících kritérií ve vyhlášce č. 317/2014 Sb. Pro provozovatele a správce významných informačních systémů mezi ovinné subjekty dle zákona č. 181/2014 Sb. To současně klade na vysoké školy povinnost zavedení Systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) a zavedení bezpečnostních opatření. České vysoké učení technické předkládá projekt, která je zaměřen na vytvoření metodik a procesního rámce, který by v oblasti kybernetické bezpečnosti umožnil implementaci bezpečnostní dokumentace, fungujícího mechanizmu školení zaměstnanců a zvládání analýzy rizik v prostředí veřejných vysokých škol. Projekt bude vycházet z řešení vyvinutých na univerzitách ČVUT, Technické univerzitě Ostrava, Univerzitě Pardubice a České zemědělské univerzitě v Praze. Výsledné řešení pomůže ostatním univerzitám urychlit proces implementace požadavků zákona č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=669

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional