fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Dobudování bezdrátové sítě na AVU v Praze ve vazbě na projekt Eduroam
Řešitel: Mgr. Jana Mokošová
Instituce řešitele: AVU
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 12.7.2010 - 12.7.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je dobudování moderní bezdrátové sítě pro projekt Eduroam, která bude otevřena pro další technologický rozvoj, pokrytí všech relevantních pracovišť AVU signálem Eduroam.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=355

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional