fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Makerspace v prostředí vysokých škol
Řešitel: Ing. Pavel Jindra
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Lávička (ZČU)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 15.7.2019 - 15.7.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je rozvoj a standardizace nové generace učebny určené pro samostatnou odbornou činnost studentů (tzv. makerspace). Tato učebna vybudovaná na ZČU, tvoří mezifakultní platformu pro podporu moderních trendů ve výuce (mobilita , elektronizace života, internet věcí, smart campus). Přínosem projektu bude převedení zkušeností získaných jak provozem loT Laboratoře, tak i od zavedených českých i světových makerspace, do prostředí VŠ. Získané zkušenosti budou poskytnuty pro plánování podobné infrastruktury v rámci sdružení CESNET. V projektu je počítáno i s finančními prostředky na zpracování vzorových projektů studenty. Součástí realizace projektu je i vytvoření platformy pro výměnu zkušeností, jejím základem budou poznatky získané ze zahraničních i tuzemských cest a vlastním provozem loT Laboratoře na ZČU .
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=640

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional