fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu, vyhodnocování vysokorychlostních optických metod
Řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): RNDr. Marek Frič (AMU), RNDr. Jan Švec, Ph.D. (AMU), Ing. Pavel Dlask (AMU), Mgr. Klára Kadlecová (AMU), Mgr. Tomáš Kulhánek (AMU)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 6.12.2010 - 6.12.2011
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit systém (zázemí a SW) pro vzdálený přístup k akustické analýze hlasu pro koncové uživatele (lékaře, pedagogy a terapeuty). Pomocí vzdáleného přístupu k akustické analýze bude vytvořený prostor pro databázi hlasů, které data budou využité v psychoakustickém a klinickém výzkumu vlastností hlasu. Připravit podklady analytického programu pro analýzu optických dat z vysokorychlostních kamer (videokymografie a vysokorychlostní laryngoskopie). Komparativní studie různých vysokorychlostních kamer z hlediska využitelnosti v oblasti hudební akustiky a laryngologie
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=384

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional