fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Analýzy provozu v síťové infrastruktuře sdružení CESNET.
Řešitel: Ing. Robert Bešťák, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Ján Kučerák (ČVUT), Ing. Marek Sedláček (ČVUT)
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 14.12.2015 - 31.3.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Sdružení CESNET v rámci své činnosti poskytuje IP konektivitu svým členům a dalším organizacím. Nicméně, na takzvanou poslední míli, tedy k samotnému koncovému uživateli, většinou nemá přímý dosah. Pro jakéhokoliv poskytovatele připojení je velmi důležité mít k dispozici aktuální přehled o stavu poskytovaných služeb, míře a způsobu jejich využití, a to zejména z důvodu verifikace, zda uživatelé využívají infrastrukturu v souladu s tím, co deklarují. Důvody pro aktivní analýzu provozu nemusí být pouze statistické analýzy, ale stále častěji se dostávají do popředí i bezpečnostní otázky. Nicméně, aktivní analýza síťového provozu naráží na potřebu zachování soukromí koncových uživatelů. V případě velkých komerčních poskytovatelů připojení je řešením umisťovat aktivní sondy na vhodná místa v jejich infrastruktuře. Tyto sondy jsou ovládány pomocí takzvaných scénářů, které zajistí, že se sonda soustředí na odhalování konkrétního problému (např. P2P provoz, nadměrný počet koncových stanic, apod.). Cílem předkládaného projektu je navrhnout metodiku pro stanovení počtu koncových stanic v přípojném místě a dále určit vývoj počtu těchto koncových stanic v čase.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=567

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional