fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvořeni softwarově definovaného úložiště pro potřeby ukládáni a sdílení dat v rámci instituce a jeho zálohováni do datových úložišť CESNET
Řešitel: Ing. Jiří Sléžka
Instituce řešitele: SU
Spoluřešitel(é): Mgr. Jan Nosek (VŠB-TUO), Ing. Jiří Vychodil (VŠB-TUO), Ing. Pavel Nevlud (VŠB-TUO), Ing. Marek Dvorský, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Lukáš Kapičák (VŠB-TUO)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 5.8.2014 - 31.10.2015
Téma: Přístup do e-infrastruktury
Anotace: Tento projekt se zabývá problematikou vytváření a zpřístupnění úložných systémů instituce a jejich integrace s datovými úložišti CESNET. Cílem projektu by mělo být kromě vybudováni vlastního úložiště především obecné ověřeni možnosti nasazeni softwarově definovaných úložišt' pro tyto účely, volba a nasazeni vhodného software pro zpřlstupnění dat, řešeni problematiky zálohováni do datových úložišt' CESNET a v neposlední řadě vypracováni technické zprávy popisujlcí toto řešeni a umožňující ostatnlm členů m sdruženi jeho přlpadné adaptováni a nasazení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=529

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva prezentace (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional