fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zpracování statistických dat o datových tocích v prostředí metropolitní 10Gb počítačové sítě
Řešitel: Ing. Tomáš Podermanski
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Vladimír Záhořík (VUT), Ing. Ivo Hažmuk (VUT)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 17.7.2009 - 17.7.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je pořízení zařízení pro zpracování statistických dat o provozu sítě získaných prostřednictvím monitorovacích sond. Zpracovaná data budou prostřednictvím webového rozhraní poskytnuta správcům všech úrovní. Tito tak získají efektivní nástroj pro analýzu provozu, identzifikování kompromitovaných zařízení a řešení bezpečnostních encidentů. Součástí systému je systém řízení oprávnění k citlivým datům získaným monitoringem a protokolování o přístupu k nim. Architektura systému je rovněž připravena tak, aaby případně mohla být statistická data po anonymizaci použita pro účely vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=290

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional