fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zavedení mobilní sítě eduroam.cz v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně
Řešitel: Ing. Jan Brada
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Mgr. Tomáš Buk (VUT)
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 28.5.2008 - 28.5.2009
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: Cílem tohoto projektu je vytvoření hardwarové infrastruktury pro provoz mobilních sítí ve stěžejních prostrách Fakulty chemické VUT v Brně, aby byla umožněna vzájemná mobilita uživatelů mezi VUT a ostatními organizacemi začleněnými do eduroam.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=260

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional