fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRa-WAN
Řešitel: Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Libor Michálek, Ph. D. (VŠB-TUO), Ing. Pavel Nevlud (VŠB-TUO), Ing. David Vašíček (VŠB-TUO), Ing. Jiří Sléžka (SU), Mgr. Jan Nosek (VŠB-TUO)
Ročník: 2018/1
Doba řešení projektu: 28.5.2018 - 31.10.2019
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je rozšířit experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT) na platformě LoRa-WAN. Tento projekt přímo navazuje na projekt č. 600/2017 s názvem "Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)" podpořený v roce 2017 Fondem rozvoje CESNET. Experimentální síť bude propojovat tři univerzitní pracoviště (VŠB-TU v Ostravě, SU v Opavě a Karviné) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET. Hlavním cílem je zdokonalit v pilotním projektu vyvinutou přístupovou bránu s ohledem na spolehlivost v provozním režimu 24/7. Projekt umožní vybudovat testovací platformu a ověřit provozování experimentálních technologií pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=622

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional