fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Sdílené virtuální světy
Řešitel: doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Petr Tobola, Ph.D. (MU), Mgr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (MU), doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (MU), doc. Dr. Ivana Kolingerová (ZČU), Ing. Petr Lobaz (ZČU), Ing. Jiří Ledvina, CSc. (ZČU), Ing. Ladislav Pešička (ZČU), prof. Ing. Václav Skála, CSc. (ZČU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 12.1.2005 - 12.1.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je propojit vysokorychlostní sítí pomocí několika datových streamů 2 pracoviště zaměřená na výzkum počítačové grafiky a virtuální reality a integrovat 2 "lokální virtuální světy" do jednoho celku. Prostorové obrazy prezentované na velkoplošných stereoprojekčních stěnách budou přenášeny mezi oběma vzdálenými pracovišti a kombinovány do sdíleného virtuálního prostředí. Obrazová data budou složena jednak z generovaných obrazových dat, jednak z dat reálného světa snímaných kamerovými systémy, obojí ve stereo formátech. Projekt ověří možnosti navrženého řešení, problémy kompozice a synchronizace stereozobrazení z několika nezávislých vzdálených zdrojů. Součástí výzkumu budou metody vzdálené interakce a kolaborativní techniky mezi pracovišti. Vytvářené programové vybavení i získané zkušenosti budou poskytnuty široké akademické veřejnosti v podobě open source software a odborných publikací.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=128

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional