fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj bezdrátové sítě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Řešitel: Ing. BcA. Ivan Doležal
Instituce řešitele: OU
Spoluřešitel(é): Radim Hlávka (OU)
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 16.5.2008 - 16.11.2008
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: V rámci projektu dojde k rozšíření bezdrrátové sítě Přírodovědecké fakulty o další přístupové body pro přístup studentů, akademických i neakademických pracovníků a hostů do bezdrátové sítě Eduroam.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=266

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional