fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produkovaných vláknovými referencemi
Řešitel: Ing. Jan Hrabina, Ph.D.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (AV ČR), Mgr. Miroslava Holá, Ph.D. (AV ČR), Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D. (AV ČR)
Ročník: 2018/1
Doba řešení projektu: 16.7.2018 - 16.7.2020
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Projekt si klade za cíl výzkum nových typů referencí optických kmitočtů určených k frekvenční stabilizaci laserů pomocí metod laserové spektroskopie. Vyvinuté reference umožní realizaci mobilních laserových standardů přesných optických kmitočtů, které budou následně využity k derailní charakterizaci přenosových tratí fotonické sítě mezi partnery sdružení CESNET: pracovištěm Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně (ÚPT), hlavním uzlem sdružení CESNET Zikova v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci (UP), Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR v Praze (ÚFE) a dalšími. Zdroje stabilizované navrženými referencemi najdou uplatnění při výzkumu metod přenosů frekvence a času mezi partnery sdružení, budou sloužit ke kalibraci laserů využívajících hustý multiplex vlnových délek (DWDM) fotonické sítě i ke vzdálené kalibraci optických senzorů v aplikacích partnerů sdružení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=634

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional