fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace a testování metod pro detekci phishingových útoků v síti CESNET
Řešitel: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Jakub Novák (ČVUT), Bc. Tomáš Duda (ČVUT)
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 10.12.2015 - 10.12.2016
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je implementovat již hotové algoritmy pro detekci phishingových mailových zpráv, které vznikly v rámci předchozího rozvojového projektu 527/2014 do systému CESNET, zprovoznit je v reálném prostředí, otestovat jejich kvalitu, upravit algoritmy na základě získané zpětné vazby, monitorovat úspěšnost a sbírat informace z reálného běhu. Součástí projektu bude i sběr a archivace phishingových zpráv s cílem využít je jako zpětnou informaci pro automatické aktualizování algoritmů (adaptaci/učení). Zohledněny budou kromě anglicky psaných zpráv, také phishingové útoky vedené v češtině.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=570

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional