fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrace WebRTC technologie se stávajícími video a audio konferenčními systémy
Řešitel: Ing. Robert Bešťák, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Marek Sedláček (ČVUT), Ing. Jiří Hlaváček (ČVUT)
Ročník: 2014/2
Doba řešení projektu: 9.6.2015 - 9.6.2016
Téma: Pilotní aplikace a služby
Anotace: Projekt je zaměřen na implementaci multimediálních konferencí využívajících technologii HTML5/WebRTC s inteligentním řízením aktuálně dostupné přenosové rychlosti a možností připojení účastníků z veřejné telefonní sítě jakož i video a audio konferenčních systémů. Cílem je vyvinout konferenční modul s otevřeným zdrojovým kódem (open source), který bude integrovaný s vybraným komunikačním programem typu Asterisk. Základem modulu bude implementace umožňující sestavení WebRTC konferencí. Dále bude navržen mechanismus pro měření počáteční dostupné přenosové rychlosti, který umožní adaptací kvality přenosu a použitých kódování pro každého účastníka.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=542

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional