fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Personální videokonferenční místnost UJEP
Řešitel: Mgr. Bronislava Palíková
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Poláček (UJEP)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 13.11.2007 - 13.6.2008
Téma: Podpora využití infrastruktury CESNET2 pro vzájemnou spolupráci mezi členy za použití videokonferenčních nástrojů.
Anotace: Projekt řeší zřízení stálé místnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro personální videokonference, pořízení a instalaci personálního videokonferenčního zařízení, vybavení místnosti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=229

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional