fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Opendata ZČU 2
Řešitel: Ing. Lenka Jirsová
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Bc. Lenka Vitásková (ZČU), Ing. Milan Michajlov (ZČU)
Ročník: 2020/1
Doba řešení projektu: 2.9.2020 - 2.9.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předložený projekt navazuje na předchozí aktivity Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU v Plzni (CIV), které mají za cíl modernizovat infrastrukturu vysoké školy v souladu s potřebami moderní vědy a výzkumu a navazuje na projekt CESNET 625/2018 Opendata ZČU. Tento projekt si klade za cíl rozšířit portfolio Opendat ZČU o další formy zveřejňovaných dat a o prezentaci otevřených dat formou jejich streamování. Tato rozšíření vyžadují novou infrastrukturu jak pro sběr dat, tak pro jejich ukládání i jejich prezentaci. Součástí technologických změn bude též využití datového úložiště CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=661

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional