fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Data Driven Research @CXI TUL
Řešitel: Ing. Jan Kočí
Instituce řešitele: TUL
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Vích Vlasák (TUL), Mgr. Martin Schindler, Ph.D. (TUL)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 29.6.2022 - 29.3.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Na mnoha pracovištích Technické univerzity v Liberci se řeší výzkumné a inovační projekty, které díky postupné digitalizaci technického vybavení a procesů vyžadují ukládání, zpracování a analýzu stále většího objemu dat. S tím souvisí roztříštěnost technických řešení ukládání a zabezpečení dat od lokálních, sdílených, síťových až po cloudová uložiště bez jasné governance a efektivní nákladové analýzy za uložená/přenesená data. S rostoucí možností konektivity jednotlivých zařízení je potřeba se také odpovědně zabývat problematikou bezpečnosti zařízení a autenticitou, nezpochybnitelností či auditovatelností naměřených dat. Bohužel v této oblasti neexistuje jednotné a systémové řešení, jasný a aktualizovaný assesment zařízení, odpovídající závazná metodika nejen na CXI a Technické Univerzitě v Liberci, ale podobná situace je i na mnoha jiných univerzitách. Cílem projektu DDR je položit základy Data-Driven Research a na základě popisu AS-IS stavu a požadavků uživatelů definovat metodiku pro evidenci a kategorizaci zařízení, jejich zapojení do technologické sítě, standardizaci ukládání strukturovaných a nestrukturovaných dat a možnost přistupovat k naměřeným datům nejen z prostor univerzity, ale například i z domova. Návrh metodiky bude zapracován do veřejně dostupné interaktivní webové aplikace obsahující kromě základní funkce evidence zařízení zejména část vyhodnocení s návrhem vhodného technického řešení pro ukládání dat a indikace nákladů s cílem maximálně využít dostupné e-infrastruktury a služeb datových/objektových uložišť CESNET. Finální koncept bude prakticky ověřen na několika pilotních pracovištích CXI. Díky tomu bude nejen na CXI možné systematicky pokračovat v digitalizaci a následné standardizaci výzkumných procesů, normalizaci měřených dat a tím zvýšení konkurenceschopnosti v mezinárodních měřítku.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=692

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional