fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití videonahrávek při výuce biochemie na PřF UK
Řešitel: RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Mgr. Miroslav Ulrich (UK)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 4.11.2003 - 4.11.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Budou vytvořeny videonahrávky dokumentující metody používané při separaci proteinů - polyakrylamidová elektroforéza v denaturujícím prostředí a gelová chromatografie. Videonahrávky se budou používat vedle výuky biochemie především při praktických cvičení studentů biochemie, dalších chemických oborů, klinické a toxikologické analýzy a učitelství chemie.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=059

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional