fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření pokrytí bezdrátovou sítí na budově Fakulty aplikované informatiky
Řešitel: Ing. Jiří Korbel
Instituce řešitele: UTB
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Skočík (UTB)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 30.3.2010 - 31.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na rozšíření pokrytí bezdrátovou sítí na budově Fakulty aplikované informatiky, která je součástí komplexu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pokryta budou zejména místa, kde je zvýšená koncentrace studentů v době mezi výukou. Jelikož je počítačová síť univerzity realizována na zařízeních firmy Cisco, bude i rozšíření zabezpečeno prvky této firmy.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=352

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional