fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití inteligentních řešení pro získávání a zpracování informací o incidentech v síti Univerzity Hradec Králové
Řešitel: Lukáš Kummer
Instituce řešitele: UHK
Spoluřešitel(é): Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D. (UHK), Ing. Jan Flek (UHK), Ing. Ladislav Balík (UHK), Bc. Ondřej Hornig (UHK)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 1.9.2014 - 1.7.2015
Téma: Bezpečnost
Anotace: Navrhovaný projekt řeší monitoring a bezpečnost sítí s velkou koncentrací uživatelů. Realizace projektu umožní otestování vyšší kontroly nad provozem v síti a zjišťování anomálií v síťovém provozu. Výstup projektu bude obsahovat technický popis řešení jeko jednu z klíčových vlastností fungující síťové infrastruktury.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=517

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional