fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrované zabezpečení bezobslužného vstupu do prostor společného pracoviště FBMI-ČVUT a 1.LF-UK a jejich spin-off firem.
Řešitel: Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Ročník: 2020/1
Doba řešení projektu: 29.7.2020 - 31.12.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Narůstající objem výuky na společných pracovištích Českého vysokého učení technického a Univerzity Karlovy má za důsledek zvýšený pohyb osob v prostorách těchto pracovišť a jejich spin-off firem. Pro zajištění bezpečnosti v těchto prostorách je potřebný bezobslužný systém autorizace přístupu, který nahradí osobní vpouštění osob do objektu. Cílem projektu je vyvinout a ověřit univerzální řešení pro integraci bezobslužného přístupu do objektů společných pracovišť ČVUT a UK. Který bude integrovat informace z přístupového systému K4 používaného ČVUT a LDAP databáze, kterou používá UK, tak aby mohly být bezpečně využity pro administraci přístupových práv do jednotlivých prostor pracoviště nebo dalším prostředkům. A zároveň bude využívat stávající uživatelské HW prostředky, tj. studentské a zaměstnanecké karty obou univerzit, případně zaměstnanecké čipy.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=665

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva _doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional