fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam na Univerzitě Hradec Králové
Řešitel: Ing. Petr Exner
Instituce řešitele: UHK
Spoluřešitel(é): Mgr. Michal Zámečník (UHK)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 25.1.2010 - 25.11.2010
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je koncipován jako rozšíření existující sítě WiFi na Univerzitě Hradec Králové (UHK) v návaznosti a s podporou IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání - projekt eduroam.cz. Realizace projektu umožní přístup k WiFi sítím pomocí standardu 802.11n v pásmech 2,4 a 5 GHz. Součástí projektu je pořízení 4 ks přístupových bodů a jejich instalace a konfigurace v místech s největší koncentrací studentů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=345

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional