fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zapojení služeb provozovaných MetaCentrem do jednotné platformy řízení poskytovaných IT služeb na MU
Řešitel: Ing. Filip Janovič, Ph.D, MBA
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Tomáš Bejček (MU), Bc. Radoslava Kacová (MU), Mgr. Pavlína Špringerová (MU), RNDr. Matej Antol, Ph.D. (MU), Eva Běhálková (MU)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 30.6.2021 - 30.6.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Cílem projektu je efektivnější komunikace a poskytování služeb e-infrastrukturou CESNET uživatelům Masarykovy univerzity. Divize IT služeb Ústavu výpočetní techniky se zabývá tvorbou a řízením poskytovaných IT služeb, počínaje analýzou potřeb, návrhem a správným uchopením IT služeb se zaměřením na potřeby uživatelů. V rámci projektu chceme zavést vybrané IT služby poskytované CESNETem do katalogu IT služeb univerzity v konzistentním rámci a díky tomu pomoci i se správou vybraných IT služeb na Masarykově univerzitě dle domluvy. V projektu se zaměřujeme na dva typy dodávky přidané hodnoty, které CESNET nabízí (již hotová služba a open-source řešení). Výsledkem projektu, kromě implementace vybraných IT služeb bude i nasdílení užitého procesu a řešení, které může sloužit jako volné doporučení implementování služeb CESNET do jiných univerzitních prostředí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=680

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional