fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace nové správy identit v informačních systémech ZČU
Řešitel: Ing. Petr Jiroušek
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Lukáš Valenta (ZČU), Ing. Ondřej Průcha (ZČU)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 8.6.2017 - 8.6.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem je implementovat nový způsob správy identit ve vybraných informačních systémech ZČU. Pro propojení jednotlivých informačních systémů s centrálním systémem pro správu identit na ZČU (Midpoint) je nutné vytvořit nové rozhraní na bázi webových služeb. Toto rozhraní bude univerzální a umožní tak případné napojení na libovolný jiný systém pro správu identit.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=601

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional