fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj bezdrátové sítě UJEP
Řešitel: Mgr. Bronislava Palíková
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Poláček (UJEP)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 14.8.2006 - 14.3.2007
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam.
Anotace: Rozvoj bezdrátové sítě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem ve vazbě na projekt Eduroam (www.eduroam.cz). Projekt řeší instalaci dalších bezdrátových přístupových bodů k univerzitní síti v objektech univerzity.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=193

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional