fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Podpora mobility na TU v Liberci
Řešitel: Petr Adamec
Instituce řešitele: TUL
Spoluřešitel(é): Mgr. Jiří Vraný (TUL)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 3.9.2004 - 3.9.2005
Téma: Interakce univerzitních síti s veřejnými sítěmi.
Anotace: Cílem projetku je vybudovat bezdrátovou infrastrukturu pro připojení mobilních počítačů a napojit ji na centrální autorizační a autentizační služby CESNETu. Z hlediska siťové infrastruktury počítáme vytvořením sítě na bázi standardů IEEE 802.11b a 802.11g ve vybraných protorách TU. K realizaci jsme zvolili vedle vybraných učeben především prostory, kde dochází ke schůzkám a diskusím skupin studentů a kde mobilní připojení k Internetu najde uplatnění. Z hlediska autentizace a autorizace hodláme vyvinout systém propojený prostředím centrálních AA služeb CESNETu s dalšími univerzitami. Cílem je umožnit uživatelům registrovaným v sítích spolupracujících institucí (v první fázi CESNET, ZČU Plzeň, VŠB-TU Ostrava) plnohodnotné zapojení do naší sítě za použití stejných procedur a mechanizmů, které používají ve své domovské síti. Dalším z cílů je nabídnout zabezpečený přístup do sítě TU v Liberci z libovolného místa v Internetu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=131

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional