fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Geograficky distribuované úložiště dat
Řešitel: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Michal Svatoš, Ph.D. (AV ČR), Ing. Petr Vokáč (AV ČR)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 13.8.2022 - 13.8.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: FZU poskytuje výpočetní a úložné kapacity pro zpracování dat z několika velkých výzkumných infrastruktur. Tyto zdroje jsou rozšířeny o zdroje z národní e-Infrastruktury pomocí různých nástrojů. Navrhujeme nové řešení rozšíření úložné kapacity použitím Ceph klastru provozovaného oddělením Datových úložišť CESNET. Nově instalovaný software dCache ve FZU si připojí Ceph RBD, Toto řešení vyžaduje minimální nároky na zásahy ze strany administrátorů DÚ. Projekt vyhodnotí vhodnou konfiguraci, otestuje výkon a přidá novou kapacitu do produkčního prostředí LHC experimentu ATLAS.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=712

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional