fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Ověření modelu OSD pro AFS
Řešitel: Ing. Michal Švamberg
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Luboš Kejzlar (ZČU)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 2.6.2009 - 2.6.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je seznámit se s architekturou Object-based Storage Device (OSD) a ověřit využitelnost deklarovaných vlastností systému ukládání dat pro distribuovaný souborový systém AFS. V pilotním prostředí bude provedeno testování základních provozních charakteristik (přenosové rychlosti, propustnost, stabilita apod.) a jejich porovnání vůči klasickému modelu uložení dat používaném v AFS. Projekt počítá s aktivním zapojením několika studentů s cílem zprostředkovat jim přístup k morní technologii a umožnit další vzdělávání v dané oblasti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=293

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplnění (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional